Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế từ chủ trương đến thực tế
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, vào 9h00’ ngày 28/6/2016, Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình Đối thoại trực tuyến giữa cá nhân, tổ chức với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, với chủ đề: “Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế từ chủ trương đến thực tế”.

Chương trình đối thoại sẽ tập trung vào các vấn đề:

- Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế sửa đổi.

- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Giải đáp những vướng mắc, những vấn đề dư luận quan tâm trong thực thi chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
 • Người hỏi: Long Nguyễn địa chỉ: nguyenlongdap2@gmail.com

  Doanh nghiệp tôi có tham gia BHXH tại BHXH tỉnh Lào Cai, mức BHXH thấp nhất chúng tôi  tham gia đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng 2.700.000 đ công thêm 7% lao động đã qua đào tạo là 2.889.000 đồng. Chúng tôi đang xây dựng phụ cấp độc hại cho NLĐ, và theo đó mức phụ cấp độc hại cũng phải đóng BHXH, vậy tôi xin hỏi doanh nghiệp tôi xây dựng mức phụ cấp độc hại bằng tiền cần chú ý những điểm gì?

  Vì nếu áp dụng mức phụ cấp độc hại cứng thì nếu người lao động tháng đó đi làm nghỉ khoảng 10 ngày trong tháng thì phụ cấp độc hại không thể bằng những người đi làm đầy đủ được, như vậy sẽ làm biến động số tiền đóng BHXH trong tháng rất phức tạp, đề nghị BHXH Lào Cai hướng dẫn cho chúng tôi. Xin cảm ơn!

  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Căn cứ Theo quy định tại khoản1,  khoản 2  Điều 17, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của  Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được quy định như sau:

  + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

  + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương  và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

  Căn cứ khoản 2 điều 6  Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN;  quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định  về tiền lương đóng  BHXH bắt buộc đối với người lao động hưởng lương do đơn vị quyết định, trong đó ghi rõ : “Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hai, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%”.

  Như vậy, theo như bạn trình bày thì đơn vị bạn đang áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 3 là 2.700.00đ;  đơn vị đóng BHXH mức BHXH thấp nhất là mức lương tối thiểu vùng 2.700.000 đ công thêm 7% lao động đã qua đào tạo là 2.889.000 đồng, nếu lao động làm công việc, hoặc chức danh nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hai, nguy hiểm thì khi xây dựng thang bảng lương bạn lưu ý tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải tăng thêm ít nhất là 5% của mức lương tối thiểu vùng và phải được ghi trong hợp đồng lao động.

 • Người hỏi: Phạm Thị Vy, phường Kim Tân, TP Lào Cai

  Người nộp bảo hiểm thất nghiệp 4 năm, sau đó chuyển công tác không nộp nữa thì có được chi trả không? Nếu chi trả cần làm những thủ tục gì?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Theo Khoản 1 Điều 46 của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định:  “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập”.

  Như vậy, theo bạn hỏi thì bạn đã tham gia nộp BH thất nghiệp được 4 năm, sau đó chuyển công tác không nộp nữa. Đối chiếu với quy định trên thì bạn là đối tượng chuyển công tác chứ không phải bị chấm dứt hợp đồng lao động nên bạn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp và không được chi trả trợ cấp thất nghiệp.

  Tuy nhiên, thời gian tham gia BHTN 04 năm của bạn sẽ được bảo lưu, nếu bạn tiếp tục thuộc đối tượng tham gia BHTN thì khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì mức trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính trên tổng số thời gian bạn có đóng BHTN (bao  gồm cả 4 năm bạn đã tham gia). Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

 • Người hỏi: Lã Hữu Nam

  Theo quy định của Luật BHXH 2014: Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH (Điểm b, khoản 1, điều 2 Luật BHXH). Nhưng trong một số trường hợp thực tế, người lao động làm công việc ngắn hạn và không mong muốn tham gia BHXH mà muốn cộng vào đơn giá tiền lương để được hưởng lương cao hơn và chủ động đề nghị với người sử dụng lao động thực hiện theo phương án đó. Vậy trong trường hợp này, người sử dụng lao động có thể giao kết với người lao động bằng hợp đồng khoán việc thay vì hợp đồng lao động và không đóng BHXH cho người lao động mà trả thẳng vào đơn giá tiền lương được không?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  -  Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 22, Luật Lao động 2012 quy định: "không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên".

   - Căn cứ khoản 2 điều 22, khi hợp đồng mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; Nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết loại có thời hạn sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Khi đó theo khoản a điều 2 Luật BHXH người lao động đó lại thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

   Căn cứ các quy định trên, từ 01/01/2016  đến 31/12/2017 thì trường hợp bạn hỏi nếu công việc thuộc loại được ký hợp đồng mùa vụ dưới 3 tháng theo quy định pháp luật thì tiền BHXH, BHYT, BHTN được trả vào lương và người lao động có thể tham gia BHXH tự nguyện. Nếu công việc của người lao động theo pháp luật lao động phải ký HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên hoặc vô thời hạn thì phải tham gia BHXH bắt buộc mà không được chọn hình thức trả BHXH, BHYT, BHTN vào lương.

  -Từ 01/01/2018 trường hợp bạn hỏi thuộc diện tham gia BHXH Bắt buộc

 • Người hỏi: Trần Thu Hà - Huyện Văn Bàn

  Tôi là giáo viên hợp đồng theo từng năm học. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm học (18tháng) từ tháng 9/2014 đến hết 31/5/2015 và tiếp tục đóng từ thang9/2015 đến 31/5/2016. Đến Tháng 7-2016 tôi nghỉ đẻ. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản như giáo viên bình thường không ạ? Nếu được hưởng tôi cần những giấy tờ gi?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  - Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội khóa 13 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của bà Trần Thu Hà sẽ sinh con trong tháng 07/2016, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh (tính từ tháng 07/2015 đến tháng 06/2016) bà Trần Thu Hà đã đóng BHXH được 08 tháng (từ tháng 09/2015 đến tháng 05/2016) nên bà đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định.

  - Thủ tục, hồ sơ để giải quyết hưởng chế độ thai sản của bà Hà: Tại tháng sinh con, bà Hà đã nghỉ việc do hết hạn hợp đồng nên theo Điều 102 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 và Mục 2.7 Khoản 2 Điều 11 của Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ thôi việc trước thời điểm sinh con gồm:

  + Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con

  + Sổ BHXH

   Sau khi sinh con, bà Hà nộp hồ sơ trên cho BHXH huyện, nơi bà cư trú để được giải quyết hưởng chế độ thai sản theo quy định. 

 • Người hỏi: Vũ Văn Bắc - Giám đốc cty THHH Lan Bắc . ĐC - 178. Lê Hồng Phong. Duyên Hải . TP Lào Cai.

  Tôi Xin Hỏi một việc như sau: Công ty tôi hiện có thêm 5 người Lao động tham gia BHXH, họ đã đóng tiền bảo hiểm từ tháng 01/2016, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa nhận được thẻ BHYT. Hiện họ nhiều lần bị ốm đau đi khám bệnh mà không đc hưởng chế độ gì. đây là một sự thiệt thòi cho người lao động đã tham gia BH. Đề nghị quý cơ quan xem xét , kiểm tra vấn đề này đang khúc mắc ở chỗ nào để giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động đã tham gia BHXH. Xin cám ơn


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  - Theo quy định tại Khoản 1 Điều 99 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội khóa 13 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH cho người lao động.

  - Qua kiểm tra hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN của Công ty TNHH Lan Bắc tại BHXH Thành phố Lào Cai cho thấy:

  + Tháng 01/2016, Công ty TNHH Lan Bắc ký hợp đồng lao động với 07 lao động (nhiều hơn số ông Bắc hỏi 02 người), thời gian hợp đồng thực hiện từ tháng 01/2016;  ngày 16/3/2016  đơn vị mới tiến hành lập hồ sơ đề nghị truy thu BHXH, BHYT, BHTN của 07 lao động trên, thời điểm đề nghị truy thu từ 01/01/2016 gửi cho cơ quan BHXH Thành phố Lào Cai;

  + Ngày 22/3/2016, sau khi đối chiếu số tiền truy đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị, BHXH Thành phố đã gửi thông báo đề nghị đơn vị nộp bổ sung số tiền truy đóng BHXH, BHYT, BHTN của 07 người lao động nói trên cho cơ quan BHXH.

  + Ngày 15/4/2016, sau khi đơn vị nộp bổ sung tiền thu BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị (đến ngày 15/4 đơn vị vẫn còn thiếu 4.611.669đ  so với số phải nộp),  BHXH Thành phố Lào Cai đã trả kết quả giải quyết hồ sơ của 07 lao động nói trên bao gồm cả sổ BHXH và thẻ BHYT cấp mới (Biên bản bàn giao hồ sơ ngày 15/4/2016, người nhận là bà Hoàng Hải Yến - Công ty TNHH Lan Bắc).

  - Như vậy để đảm bảo quyền lợi của người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đề nghị đơn vị sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, tuyển dụng lao động  thì  phải kịp thời lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH để gửi tới cơ quan BHXH. Trường hợp người lao động bị ốm trong thời gian đang giải quyết hồ sơ, đề nghị đơn vị có văn bản đề nghị nhận thẻ BHYT trước thời hạn trả hồ sơ, hoặc đề nghị người lao động tập hợp hồ sơ khám chữa bệnh chưa được hưởng BHYT trong thời gian đang giải quyết hồ sơ gửi tới cơ quan BHXH để thanh toán lại chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định.

 • Người hỏi: Thu Hường - Hoàng Quy - p. Bắc Cường - Lào Cai

  Tôi xin hỏi một việc như sau: khi chuyển công tác tôi thấy trong sổ bảo hiểm của tôi có ghi tôi sinh con lần đầu vào năm 2007, nhưng thực tế năm 2009 tôi mới sinh con lần đầu (năm 2008 tôi mới kết hôn). Vậy xin hỏi tôi không liên hệ sửa thông tin trên trong sổ BH thì sau này có ảnh hưởng gì ko ( năm 2009, tôi được nhận chế độ thai sản bình thường)


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  - Căn cứ khoản 2 Điều 35 Mục 2 Chương III bảo hiểm xã hội bắt buộc Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa 11 quy định "Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội khoản 2 điều 39 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội khóa 13 quy định "Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội". Như vậy thông tin nghỉ thai sản trên sổ BHXH của bạn không ảnh hưởng gì đến thời gian tham gia và chế độ BHXH của bạn.

  Tuy nhiên để thông tin ghi trên sổ BHXH của bạn được chính xác, đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn tham gia BHXH để điều chỉnh lại thông tin trên sổ BHXH.

 • Người hỏi: Biên tập viên

  Triển khai thực hiện BHYT hộ gia đình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, xin bà cho biết trách nhiệm của hộ gia đình và chính quyền địa phương trong lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Theo Luật BHYT hiện hành, từ 01/01/2015, hình thức tham gia BHYT hộ gia đình được tổ chức thực hiện. Từ 1/1/2016  để tham gia BHYT thì bắt buộc toàn bộ thành viên của hộ phải cùng tham gia BHYT.

  Triển khai thực hiện BHYT hộ gia đình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT để tiến tới thực hiện BHYT toàn dân. Việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT để quản lý đối tượng tham gia BHYT, nắm bắt chính xác tỷ lệ bao phủ người tham gia BHYT trên địa bàn, đồng thời vận động, thu hút, phát triển đối tượng tham gia BHYT. Mặt khác đây cũng là cuộc thống kê, rà soát việc cấp trùng thẻ BHYT, tránh gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

  Để thực hiện tốt BHYT hộ gia đình, cần thực hiện theo quy trình lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT với sự tham gia của các tổ dân phố, UBND xã, phường, thị trấn, BHXH, Bưu điện cấp huyện, thành phố, đại lý thu BHYT, trong đó:

  - Hộ gia đình có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào mẫu DK01 chuyển cho tổ trưởng dân phố, trưởng thôn bản.  Đối với hộ gia đình, việc kê khai theo Mẫu DK01 là khâu rất quan trọng. Để danh sách kê khai chất lượng, đầy đủ thông tin, hộ gia đình kê khai đầy đủ, chính xác; xác minh lại thông tin về chủ hộ và các thành viên trong hộ gia đình kê khai trong Mẫu DK01, căn cứ vào sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, thẻ BHYT, sổ tạm trú để sửa đổi, bổ sung nếu có sai sót. Sau khi hoàn tất việc kê khai, bổ sung, chủ hộ (hoặc người đại diện) ký xác nhận gửi lại Mẫu DK01 cho Trưởng thôn hoặc cán bộ rà soát.

  - Đối với chính quyền địa phương: tổ trưởng dân phố, trưởng thôn bản tiếp nhận mẫu DK01 tại hộ gia đình và bàn giao cho UBND xã. Từ các bản kê khai đó, UBND xã cử cán bộ tổng hợp, rà soát, xác minh và nhập thông tin danh sách người thuộc hộ gia đình; phân loại đối tượng theo danh sách người đang tham gia theo nhóm đối tượng; người chưa tham gia BHYT rồi chuyển cho BHXH cấp huyện.

    Lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT là giải pháp quan trọng để có thể thống kê chính xác tình hình dân số, xác định số người đang tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng, số người chưa tham gia BHYT theo địa bàn xã, phường, thị trấn để có giải pháp phát triển đối tượng, tiến tới BHYT toàn dân. Do vậy, để việc triển khai thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia và cấp thẻ BHYT bảo đảm đúng tiến độ, tránh sai sót, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng, mỗi người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm và nhận thức vai trò của BHYT đối với bản thân và gia đình để chủ động hợp tác kê khai

 • Người hỏi: Nguyễn Thanh Hoàng - Phường Lào Cai - Thành Phố Lào Cai

  Tôi có hộ khẩu thường trú tại Phường Lào Cai - Tỉnh Lào Cai, nay tôi muốn mua bảo hiểm y tế tự nguyện thì tôi đăng ký ở đâu? Tôi xin chân thành cảm ơn


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Trường hợp ông có hộ khẩu thường trú tại phường Lào Cai thì có thể đăng ký mua BHYT  tự đóng theo hộ gia đình tại điểm thu của đại lý Bưu điện hoặc điểm thu của đại lý UBND xã, phường gần nơi sinh sống, hoặc đến trụ sở BHXH thành phố Lào Cai số 497 đường Hoàng Liên để mua thẻ.

  Danh sách điểm thu của các đại lý Bưu điện hoặc đại lý UBND xã,  đề nghị ông tham khảo tại địa chỉ website của BHXH tỉnh Lào Cai. (bhxhlaocai.gov.vn).

 • Người hỏi: Vinh Huynh - Vũng Tàu

  Cho em hỏi khi em vào công ty làm em tham gia BHXH em đăng ký hộ khẩu ở nhà sau đó e chuyển hộ khẩu về nhà chồng em vậy sau này em lấy BHXH có rắc rối không?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Khi người lao động tham gia BHXH và đủ điều kiện nhận lương hưu hoặc trợ cấp BHXH, căn cứ vào Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH do BHXH Việt Nam ban hành để thực hiện. Hiện nay, thực hiện Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, người lao động đang tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH sẽ nộp hồ sơ thông qua đơn vị sử dụng lao động; Người lao động đã nghỉ việc sẽ nộp hồ sơ cho BHXH nơi cư trú để được giải quyết.

  Cơ quan BHXH không căn cứ vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thời điểm cấp sổ BHXH, được ghi trên sổ BHXH để làm cơ sở giải quyết các chế độ BHXH nên bà có thể yên tâm tham gia BHXH và hưởng các chế độ BHXH sau này mà không có vướng mắc gì.

 • Người hỏi: Trần Ngọc Hùng - Đại học Nông nghiệp Hà Nội - tngochunglc@gmail.com

  Cháu xin hỏi, cháu đang học tại trường đại học Nông nghiệp ở Hà Nội. BHYT được cấp ở Hà Nội, trong thời gian nghỉ hè cháu về Lào Cai đi khám bệnh vậy xin hỏi cháu có được hưởng chế độ bảo hiểm không? Cháu cảm ơn.


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  - Căn cứ Khoản 8 Điều 8 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật BHYT quy định người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh không phải trong tình trạng cấp cứu mà có hộ khẩu tạm trú thì được khám chữa bệnh tại cơ sở cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.  Như vậy trong trường hợp này khi đi KCB, ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điều 28 Luật BHYT, bạn phải  mang theo bản chính hoặc bản sao giấy tạm trú hoặc hộ khẩu tại Lào Cai để được hưởng BHYT.

  - Ngoài ra, căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 22 Luật BHYT sửa đổi năm 2014:  thì từ ngày  01/01/2016 người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc. Như vậy nếu bạn có thẻ BHYT có đăng ký KCB ban đầu không phải trên địa bàn tỉnh Lào Cai khi về Lào Cai khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện bạn được hưởng BHYT theo quy định.

  ( Hiện nay tại Lào Cai có 09 cơ sở KCB là bệnh viện tuyến huyện gồm: BV đa khoa tư nhân Hưng Thịnh; BVĐK huyện Bắc Hà; BVĐK huyện Si Ma Cai; BVĐK huyện Văn Bàn; BVĐK huyện Bảo Yên; BVĐK huyện Sa Pa; BVĐK huyện Bát Xát; BVĐK huyện Mường Khương; BVĐK huyện Bảo Thắng).

  - Trong trường hợp cấp cứu, bạn có thể đến bất kỳ cơ sở KCB nào khám chữa bệnh cũng được hưởng BHYT theo quy định./.

 • Người hỏi: Biên tập viên

  Với người dân, một trong những mong muốn của họ là hệ thống BHXH, BHYT theo hướng đơn giản, thuận lợi, phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm. Vậy, đề nghị bà cho biết BHXH tỉnh đã có giải pháp gì đề thực hiện và kết quả đạt được như thế nào?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Chính sách BHXH và BHYT đã trở nên rất thân thuộc, có liên quan chặt chẽ đến đời sống của đại bộ phận dân cư Lào Cai, với đối tượng tham gia ngày càng đông đảo. Các giao dịch liên quan đến BHXH và BHYT ngày càng nhiều. Do đó, việc cải cách hành chính trên lĩnh vực này đang được BHXH Lào Cai tích cực triển khai thực hiện, nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. 

   - BHXH Lào Cai đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT nhằm giảm bớt thủ tục hồ sơ giấy, tiết kiệm chi phí và thời gian cho đơn vị SDLĐ khi giao dịch với cơ quan BHXH.

  - Một nội dung cải cách hành chính quan trọng nữa của BHXH Lào Cai là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận 1 cửa tại BHXH huyện và BHXH tỉnh. Tại BHXH tỉnh và các huyện, TP, khách đến giao dịch chỉ phải liên hệ với duy nhất bộ phận một cửa. Để các giao dịch được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, tỷ lệ hoàn thành cao, các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho mỗi loại thủ tục hành chính đều được niêm yết rõ ràng, công khai, minh bạch.

   - Bên cạnh đó, nhằm  tiết kiệm chi phí và thời gian giao dịch với cơ quan BHXH cho các đơn vị sử dụng lao động, BHXH tỉnh cũng đã ký Hợp đồng với Bưu điện tỉnh Lào Cai để thực hiện việc chuyển phát hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị sử dụng lao động qua hệ thống Bưu điện. Chi phí chuyển phát hồ sơ do BHXH tỉnh Lào Cai chi trả theo quy định.

  - Để người dân thuận tiện trong việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHXH tỉnh đã xây dựng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã; thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thông qua hệ thống bưu điện và thông qua tài khoản thẻ ATM...

  * Kết quả: Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 55% đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia giao dịch điện tử; 58 đại lý thu xã phường, thị trấn và 9/9 bưu cục thuộc Bưu điện tỉnh phục vụ công tác thu BHXH, BHYT và thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT;  Hàng tháng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho trên 21 ngàn đối tượng thông qua hệ thống Bưu điện và ATM của các ngân hàng...

  Những kết quả trên tuy vẫn còn khiêm tốn so với mục tiêu mà BHXH tỉnh Lào Cai đề ra, nhưng đó là những nỗ lực của cơ quan BHXH để phục vụ tốt nhất các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.  Công tác cải hành chính dù hướng đến mục tiêu tạo sự hài lòng cao nhất cho người dân, các đơn vị sử dụng lao động nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành BHXH. Và để có thể đạt hiệu quả cao nhất, BHXH tỉnh luôn rất cần sự chỉ đạo, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Cấp ủy, chính quyền các cấp và sự chung tay tham gia tích cực và tự giác của các đơn vị sử dụng lao động và người dân vào tiến trình đổi mới này để những chủ trương, chính sách của Đẩng và Nhà nước về BHXH, BHYT thực sự đi vào thực tế  của cuộc sống

 • Người hỏi: Nguyễn Minh Anh-Bắc Cường - Lào Cai

  Tôi làm việc ở doanh nghiệp, nay tôi xin nghỉ việc. Vậy, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh không? Xin cảm ơn chương trình.


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Căn cứ Khoản 1 Điều 51 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, của Quốc hội khóa 13 quy định"Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế".

  Vì vậy, trường hợp ông Nguyễn Minh Anh nếu đang trong thời gian hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT và được hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh theo quy định của Luật BHYT.

 • Người hỏi: Nguyễn Minh Phương - Quang Kim Bát Xát

  Tôi muốn hỏi: Tôi đã chấm dứt hợp động lao động với công ty vào ngày 01 tháng 05 năm 2016 sau khi đã làm việc được hơn 1 năm tại công ty nhưng tôi mới phát hiện ra mình đang có thai và sẽ sinh vào đầu tháng 3 năm 2017. Trong trường hợp, từ giờ tới lúc sinh em bé, tôi không đóng bảo hiểm ở đâu nữa thì tôi có được nhận tiền thai sản hay không? Tôi xin cảm ơn!


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội khóa 13 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  Trường hợp của bà Nguyễn Minh Phương sẽ sinh con vào đầu tháng  3/2017, tuy nhiên chị đã chấm dứt hợp đồng lao động. Đối chiếu với quy định trên, bà Nguyễn Minh Phương chỉ có 02 tháng (tháng 03 và tháng 04 năm 2016)  đóng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh (tính từ tháng 03/2016 đến tháng 02/2017). Vì vậy nếu không tiếp tục đóng BHXH thì bà không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con

 • Người hỏi: Trần Thị Huệ-thị trấn Sa Pa-huyện Sa Pa

  Xin cho hỏi, Trẻ dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm có được khám chữa bệnh miễn phí không?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 41/2014/TTLT- BYT-BTC ngày 24/11/2014  hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế thì Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp không xuất trình thẻ BHYT vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT nhưng phải xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

  Như vậy Trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT được khám chữa bệnh và hưởng đầy đủ quyền lợi khi đi khám chữa bệnh nhưng phải xuất trình một trong các loại giấy tờ theo quy định trên.

  Tuy nhiên để thuận tiện cho lần sau đi khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Bà đến UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho cháu theo quy định của Luật BHYT.

 • Người hỏi: Trần Văn Toàn và một số bạn ở Lào Cai

  Thưa bà. Được biết hiện nay BHXH tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN. Xin hỏi, những loại thủ tục hồ sơ nào đang thực hiện giao dịch điện tử, những thủ tục hồ sơ nào chưa thực hiện giao dịch điện tử.


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhằm giảm tối đa thời gian của đơn vị trong việc tham gia BHXH, BHYT, bên cạnh việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, ký hợp đồng chuyển phát nhận trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, BHXH tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong việc nộp, giải quyết hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể:

  1. Các thủ tục hồ sơ về BHXH, BHYT, BHTN đã thực hiện giao dịch điện tử:

  - Hồ sơ báo tăng đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.

  - Hồ sơ điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng theo quy định.

  - Hồ sơ giải quyết truy thu BHXH, BHYT, BHTN.

  - Hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu, đăng ký lại, điều chỉnh mức đóng BHXH tự nguyện do đại lý thu thực hiện.

  - Hồ sơ giải quyết đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT do UBND cấp xã, Trường học, Đại lý thu thực hiện.

  - Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH; do thay đổi số sổ BHXH, họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch; cấp lại, đổi thẻ BHYT.

  Sau khi nộp hồ sơ điện tử thành công, theo giấy hẹn, cá nhân hoặc đơn vị sẽ nhận kết quả giải quyết do cơ quan BHXH chuyển đến qua dịch vụ bưu chính và trả kịp thời cho người lao động.

  2. Các thủ tục hồ sơ chưa thực hiện giao dịch điện tử:

  - Hồ sơ đề nghị ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh chức danh nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995;

  - Hồ sơ giải quyết hưởng các chế độ BHXH bao gồm: hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức; hồ sơ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; hồ sơ hưởng chế độ BHXH một lần; hồ sơ hưu trí; hồ sơ tử tuất;

  - Hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trực tiếp.

  Đối với những thủ tục hồ sơ chưa thực hiện giao dịch điện tử, đơn vị gửi hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH và nhận kết quả giải quyết thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện tỉnh Lào Cai. Chi phí chuyển phát do cơ quan BHXH tỉnh Lào Cai chi trả theo quy định.

 • Người hỏi: Nguyễn Thanh Huyền - Email: thanhhien821@yahoo.com.vn

  Cho tôi hỏi, người lao động đã tham gia BHYT trên 5 năm liên tục, khi ốm được chuyển lên tuyên trên bệnh k thì ngoài được thanh toán theo thẻ BHYT còn được hỗ trợ thêm gì nữa không? xin cảm ơn.


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Trường hợp của bạn hỏi là đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và chuyển vào Bệnh viện K chúng tôi xin trả lời như sau:

  Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật BHYT sửa đổi năm 2014 quy định: người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

  Do vậy khi bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên điều trị bệnh ung thư, nếu đủ 02 điều kiện trên thì được hưởng quyền lợi không phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng kể từ lần khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến kế tiếp đến hết năm dương lịch.

  Để được hưởng, người lao động cần tập hợp hóa đơn, biên lai xác định đã nộp phần chi phí cùng chi trả khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở kèm bản sao thẻ BHYT chuyển đến cơ quan BHXH để cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm

 • Người hỏi: Biên tập viên

  Thưa bà theo Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định: Sổ BHXH được cấp cho từng người lao động. Song với trường hợp doanh nghiệp cũ giải thể, phá sản, không còn hoạt động, người lao động không lấy được sổ BHXH cũ, không chốt được thời gian công tác trước ngày 1-1-2016 thì việc chốt sổ, cấp sổ mới cho người lao động thực hiện như thế nào?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

  Theo Khoản 5 Điều 202 Luật doanh nghiệp 2014: Quy định các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây.

  a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  b) Nợ thuế;

  c) Các khoản nợ khác.

  Vì vậy Doanh nghiệp trước khi phá sản, giải thể phải có trách nhiệm hoàn tất nợ của doanh nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội đồng thời thực hiện chốt sổ BHXH và trả sổ cho người lao động.

  Trong trường hợp của bạn, do hiện tại doanh nghiệp đã phá sản rồi nên bạn phải liên hệ với cá nhân chủ doanh nghiệp để nhận lại sổ BHXH. Trường hợp không liên hệ được với chủ doanh nghiệp, bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp tham gia BHXH để được hướng dẫn cấp lại và chốt sổ BHXH đến thời điểm doanh nghiệp đã nộp BHXH theo quy định.

 • Người hỏi: Trần Thu Hà - Huyện Văn Bàn

  Tôi là giáo viên hợp đồng theo từng năm học. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm học (18tháng) từ tháng 9/2014 đến hết 31/5/2015 và tiếp tục đóng từ thang9/2015 đến 31/5/2016. Đến Tháng 7-2016 tôi nghỉ đẻ. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản như giáo viên bình thường không ạ? Nếu được hưởng tôi cần những giấy tờ gi?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  - Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội khóa 13 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của bà Trần Thu Hà sẽ sinh con trong tháng 07/2016, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh (tính từ tháng 07/2015 đến tháng 06/2016) bà Trần Thu Hà đã đóng BHXH được 08 tháng (từ tháng 09/2015 đến tháng 05/2016) nên bà đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định.

  - Thủ tục, hồ sơ để giải quyết hưởng chế độ thai sản của bà Hà: Tại tháng sinh con, bà Hà đã nghỉ việc do hết hạn hợp đồng nên theo Điều 102 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 và Mục 2.7 Khoản 2 Điều 11 của Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ thôi việc trước thời điểm sinh con gồm:

  + Sổ BHXH

  + Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con

   Sau khi sinh con, bà Hà nộp hồ sơ trên cho cơ quan BHXH  nơi bà cư trú để được giải quyết hưởng chế độ thai sản theo quy định.

 • Người hỏi: Thu Hồng - Vĩnh Phúc

  Thưa Giám đốc Bảo Hiểm xã hội tỉnh Lào Cai, tôi muốn hỏi nội dung sau: Từ tháng 5/2016 mức lương cơ sở tăng lên 1.210.000đ thì đối với những cán bộ có hệ số lương cao có cần phải khai báo tăng mức nộp BHXH bằng tiền đồng lại nữa không hay cơ quan BHXH tự điều chỉnh? Cơ quan tôi đang làm việc là doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa. Xin cam ơn


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Vấn đề của chị quan tâm chúng tôi xin được trả lời như sau:

  Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động(theo Khoản 2, Điều 89, Luật BHXH năm 2014 số 58/2014/QH13).

  Cơ quan bà đang đóng BHXH theo hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ, từ 01/01/2016 phải chuyển đổi sang chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo nghị định 49 của Chính phủ. Nếu cơ quan bà chưa xây dựng xong thang, bảng lương, theo quy định, cơ quan bà có trách nhiệm tạm thời tạm thời điều chỉnh sang mức đóng bằng tiền đồng từ 1/1/2016 (lấy Hệ số lương nhân với 1.150.000đ để ra mức lương đồng), nếu mức lương này thấp hơn lương tối thiểu vùng thì sẽ tạm thời điều chỉnh lên ít nhất bằng lương tối thiểu vùng. Từ tháng 5/2016 lương cơ sở tăng lên 1.210.000đ không ảnh hưởng đến lương tham gia BHXH, BHYT của bà, do đó không phải khai báo lại.

  Nếu cơ quan bà chưa tạm thời điều chỉnh sang mức lương đồng từ 1/1/2016 mà đến 5/2016 vẫn đang đóng theo hệ số với lý do cơ quan chưa xây dựng xong thang bảng lương theo nghị định 49 thì cần liên hệ với BHXH tỉnh, huyện nơi cơ quan đang tham gia BHXH để được hướng dẫn tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT.

  Tuy nhiên, sau đó cơ quan bà vẫn phải khẩn trương xây dựng thang, bảng lương theo NĐ 49 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo điều chỉnh lại mức lương (tăng hoặc giảm) làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cho từng người lao động tại đơn vị.

 • Người hỏi: Biên tập viên

  Nhiều người lao động làm ăn xa nhà, đang ở trọ phản ánh, họ không thể mua thẻ BHYT vì chủ nhà trọ không lập danh sách như quy định. Những đối tượng này cần phải làm gì để có thể mua thẻ BHYT, thưa bà?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Vấn đề các bạn đang quan tâm là làm thế nào để mua được BHYT để có thể khám chữa bệnh, chúng tôi xin trả lời như sau:

  - Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi năm 2014, từ 01/1/2015, mọi người dân bắt buộc phải tham gia BHYT và tham gia theo hộ gia đình, đây là hai quan điểm xuyên suốt nhằm tiến tới thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.

  Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015 của BHXHVN thì từ 01/1/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình.

  Vậy đối với người lao động đi làm ăn xa nhà, đang ở trọ có thể  đến cơ quan công an xã, phường, thị trấn đăng ký tạm trú theo diện sổ tạm trú cá nhân hoặc của gia đình người ở trọ. Sau đó đến đại lý thu BHXH, BHYT ở UBND xã, phường, thị trấn nơi tạm trú hoặc đại lý thu BHXH, BHYT của Bưu điện huyện thành phố, hoặc trực tiếp đến trụ sở BHXH huyện, thành phố nơi tạm trú để mua thẻ BHYT.

 • Người hỏi: Nguyễn Hồng Vân-Tp Bắc Ninh

  Tôi đã đóng BHXH bắt buộc được 19 năm. Nay tôi xin nghỉ việc, và đóng bảo hiểm tự nguyện 1 năm còn lại để đủ 20 năm đóng BHXH thì có được không? Xin cảm ơn.


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  - Theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và  Điều 2 của Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - TBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, thì bà thuộc đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện.

  - Để đóng BHXH tự nguyện cho 01 năm còn thiếu, chị có thể đến đại lý thu BHXH tự nguyện tại Bưu điện huyện, thành phố; đại lý thu BHXH tự nguyện tại xã phường nơi chị cư trú để mua BHXH tự nguyện hoặc đến BHXH  huyện, thành phố để được hướng dẫn chi tiết.

 • Người hỏi: Lê Thị Ánh – vuongchip@gmail.com

  Cho em hỏi là em đăng kí BHYT ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh bây giờ em muốn khám ở bệnh viện Hưng Thịnh hoặc Sản Nhi thì có được coi là đúng tuyến không ạ?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Chị đăng kí khám chữa bệnh ban đầu (BHYT) ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thì trong trường hợp bạn khám ở bệnh viện Hưng Thịnh hoặc Sản Nhi thì đều là khám chữa bệnh không đúng tuyến.

  Tuy nhiên từ ngày 01/01/2016, căn cứ Điểm c, Khoản 3, Điều 22 Luật BHYT thì bạn đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng tại bệnh viện tuyến huyện.  Do vậy, bạn đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, khi bạn đi khám chữa bệnh tại Bệnh viên đa khoa tư nhân Hưng Thịnh được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh như khám chữa bệnh đúng tuyến (BV đa khoa tư nhân Hưng Thịnh đang được xếp là BV tuyến huyện).

  Trong trường hợp bạn tự đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai là Bệnh viện tuyến tỉnh, căn cứ Điểm b Khoản 3, Điều 22  Luật BHYT thì bạn đi khám chữa bệnh không đúng tuyến, bạn chỉ được hưởng 60%chi phí điều trị nội trú trong phạm vi được hưởng. Trong trường hợp có giấy giới thiệu chuyển tuyến hoặc trường hợp cấp cứu tại bệnh viện Sản Nhi thì bạn được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh như khám chữa bệnh đúng tuyến.

  Trong trường hợp chị thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT người nghèo, người dân tộc thiểu số sống tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh (Khoản 5 Điều 22 Luật BHYT).

 • Người hỏi: Nguyễn Bá Ngọc – Văn Chấn – Yên Bái

  Xin hỏi bà Giám đốc Bảo hiểm tỉnh Lào Cai, tôi là giáo viên có tham gia bảo hiểm xã hội. Còn vợ tôi làm nội trợ không tham gia bảo hiểm xã hội, khi vợ tôi sinh con. Tôi được nghỉ bao nhiêu ngày? Nếu được nghỉ thì số ngày nghỉ có được hưởng lương không? Rất mong nhận được câu trả lời của bà.


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Câu hỏi của anh chưa cụ thể, do đó chúng tôi xin đưa ra một số căn cứ sau đây để anh tham khảo:

  - Căn cứ Khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội khóa 13 quy định “Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  a) 05 ngày làm việc;

  b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

  d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

  Đối với trường hợp của ông nguyễn Bá Ngọc hỏi,  do ông không nói rõ vợ ông sinh thường hay sinh con phải phẫu thuật; sinh 01 con hay sinh đôi… nên BHXH tỉnh Lào Cai đề nghị ông tham khảo và tự đối chiếu số ngày được nghỉ với quy định trên. Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định, ông Ngọc sẽ hưởng trợ cấp thai sản từ quỹ BHXH và  không được hưởng lương từ đơn vị sử dụng lao động.

 • Người hỏi: Lan Anh – Yên Bái

  Tôi sắp sinh em bé và có ý định về quê ngoại ở Lào Cai sinh con, nhưng thẻ BHYT của tôi đăng kí ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, nếu tôi sinh con tại bệnh viện của Lào Cai thì tôi có được hưởng  BHYT không? Nếu được tôi cần mang theo giấy tờ gì?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Căn cứ điểm c, Khoản 3, Điều 22 Luật BHYT:Từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT khi tự đi KCB trái tuyến tại bệnh viện tuyến huyện được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng.

  Do đó, chị Lan Anh có thể đến Bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Lào Cai  để sinh con, khi đi sinh chỉ cần xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh, quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí sinh con trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của chị.

   - Theo Quy định tại Khoản 8, Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC  hướng dẫn thực hiện BHYT thì trường hợp bà muốn sinh con tại các bệnh viện tuyến tỉnh Lào Cai, bà phải thực hiện đăng ký tạm trú tại Lào Cai. Khi đi sinh, bà phải xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và Giấy tờ chứng minh đăng ký  tạm trú (bản chính hoặc bản sao), quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí sinh con trong phạm vi được hưởng và mức hưởng.

 • Người hỏi: Nguyễn Hồng Ánh – Phố Mới – Lào Cai

  Tôi đang làm việc tại một Công ty Liên doanh tại Lào Cai; Sau thời gian nghỉ thai sản vì  lý do chưa có người trông con nhỏ, tôi có nguyện vọng xin tạm thời nghỉ việc không hưởng lương 02 tháng. Tôi được cán bộ làm công tác BHXH của đơn vị hướng dẫn làm đơn xin nghỉ việc không lương, đồng thời cam kết cá nhân tự đóng BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ 32,5% tiền lương tháng. Xin hỏi đơn vị hướng dẫn tôi tự đóng BHXH, BHYT, BHTN như vậy có đúng không?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Trường hợp của bà chúng tôi xin được trả lời như sau:

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH năm 2014; Khoản 1 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm thì tổng mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN hằng tháng bằng 32,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; trong đó người lao động đóng bằng 10,5%, người sử dụng lao động đóng bằng 22%.

  Như vậy, trường hợp người lao động tạm thời nghỉ việc, không hưởng tiền lương thì không có căn cứ để trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

  Trường hợp của bạn, trong 02 tháng nghỉ việc, không hưởng tiền lương thì bạn không phải đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và thời gian đó không được tính là thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Như vậy việc đơn vị hướng dẫn bạn tự đóng BHXH, BHYT, BHTN như vậy là không đúng quy định.

 • Người hỏi: Nguyễn Thị Vân – Thị trấn Bắc Hà

  Tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu 55 tuổi (nữ), nhưng còn thiếu 4,5 năm đóng BHXH mới đủ 20 năm đóng BHXH, tôi có nguyện vọng được đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho 4,5 năm còn thiếu để hưởng lương hưu. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được đóng một lần không và đã được thực hiện chưa ?


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

  Tại  Khoản 4 Điều 9, Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện đã quy định cụ thể mức đóng  và có  hiệu lực thi hành từ ngày 04/4/2016.

  Như vậy trường hợp của bà thiếu 4,5 năm mới đủ 20 năm đóng BHXH, bà được đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu. Đề nghị (Bà) liên hệ với cơ quan BHXH huyện nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện.

 • Người hỏi: Hoàng Yến – duyen hải - Lào Cai

  Cho em hỏi công nhân phổ thông, người lao động chưa qua đào tạo nghề, ký hợp đồng với mức lương cơ bản là 3,5 triệu thì mức lương thấp nhất để đóng BHXH là bao nhiêu? Em cảm ơn.


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 17, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của  Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc có quy định như sau:

  + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

  + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương  và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động .

  Do vậy, đối với trường hợp bạn hỏi: Hiện nay bạn đang ký hợp đồng với mức lương cơ bản 3,5 triệu thì phải đóng BHXH, BHYT, BHTN mức lương 3,5 triệu đồng và phụ cấp lương (nếu có) ghi trong hợp đồng

 • Người hỏi: Phạm Thắng - Duyên hải - TP lào cai

  Đơn vị tôi đang làm việc mấy năm trước luôn thực hiện tốt chế độ Bảo hiểm cho người lao động , thời gian gần đây do ảnh hưởng của xã hội , của khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên đơn vị gặp khó khăn trầm trọng về kinh tế dẫn đến chưa khắc phục được trạng thái bình thường, trong đó có cả việc đóng bảo hiểm ( Không đóng được BHXH ). Tôi muốn hỏi trong điều kiện khó khăn thực sự của đơn vị như vậy, căn cứ vào quy định của luật và các văn bản hướng dẫn dưới luật về đóng Bảo hiểm xã hội thì có phương án nào giúp tháo gỡ cho đơn vị sử dụng lao động lúc khó khăn về việc đóng BHXH không ?? ( Bản chất ở đây là : Gặp khó khăn nên không đóng được Bảo hiểm chứ không phải đơn vị hoạt động tốt mà cố tình trốn đóng ) Kính mong nhận được hồi âm.


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Về vấn đề của ông chúng tôi xin trả lời như sau:

  Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm quy định đối với đơn vị sử dụng lao động về  trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng tại các Điều 21 và Điều 86 Luật BHXH; Điều 15 Luật BHYT; Điều 44 Luật Việc làm.

  Trong một số trường hợp cụ thể quy định tại khoản 5 Điều 86 Luật BHXH thì đơn vị sử dụng lao động có thể áp dụng phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần (tùy theo việc đơn vị phải đăng ký với cơ quan BHXH).

  - Trường hợp đơn vị gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thì đơn vị có thể tham khảo quy định cụ thể về các trường hợp tạm dừng đóng BHXH được quy định tại Điều 88 Luật BHXH và Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH về BHXH bắt buộc, Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Nếu đơn vị thuộc diện được tạm dừng đóng BHXH, xin mời đơn vị liên hệ với cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH để được hướng dẫn thủ tục tạm dừng đóng BHXH theo quy định.

 • Người hỏi: Nguyễn Thị Loan – Phường Duyên Hải (Lào Cai)

  Tôi là công nhân trong một doanh nghiệp, tháng 3 tôi có nghỉ ốm 5 ngày từ ngày 7/3 đến ngày 11/3, tôi đã nộp hồ sơ đầy đủ cho cơ quan BHXH và đã được hưởng đầy đủ chế độ, tuy nhiên nghỉ hết ngày thứ 2,  ngày thứ 3 tôi thấy đủ sức khỏe nên đã đi làm và được công ty chấm công 3 ngày và đã được  hưởng lương của 3 ngày đó.

  Sau khi đoàn kiểm tra của cơ quan BHXH đến Công ty kiểm tra thì yêu cầu thu hồi tiền 3 ngày nghỉ ốm của tôi.
  Vậy cho tôi hỏi cơ quan BHXH  thu hồi có đúng không? Nếu đúng thì căn cứ nào đề nghị thu hồi. Xin cảm ơn!

  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Theo khoản 1, Điều 3 Luật BHXH 2014 thì BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.

  Tại khoản 1, Điều 26 Luật BHXH 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau là người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. 

  Theo quy định trên thì một trong những điều kiện để người lao động đang tham gia BHXH được hưởng chế độ ốm đau là phải nghỉ việc. Trường hợp của bạn, bạn được nghỉ 5 ngày nhưng thực tế bạn chỉ nghỉ 2 ngày nên những ngày đi làm có hưởng lương thì không được hưởng trợ cấp ốm đau  từ quỹ BHXH. Vậy việc cơ quan BHXH yêu cầu thu hồi trợ cấp ốm đau của 03 ngày bà không nghỉ ốm là đúng quy định./.

 • Người hỏi: Lã Hữu Nam

  BHXH đã áp dụng phần mềm quản lý và kê khai BHXH rất thuận tiện cho đơn vị tham gia BHXH. Nhưng hiện nay cơ quan BHXH không ký xác nhận hồ sơ và gửi lại đơn vị như trước đây (VD tăng lao động, điều chỉnh mức đóng, điều chỉnh thông tin người tham gia BHXH). Trong trường hợp xảy ra thất lạc hồ sơ hoặc sai sót, đơn vị không có hồ sơ xác nhận của BHXH để đối chiếu. Vì vậy, đề nghị BHXH thống nhất khắc con dấu Đã kiểm tra hoặc Đã nhận hồ sơ … bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đóng dấu và gửi lại đơn vị một bản để làm căn cứ.


  Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai

  Thực hiện Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Nhằm giảm thiểu hồ sơ giấy tờ cho đơn vị sử dụng lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tại chương III- quy đinh  về  Hồ sơ và thời hạn giải quyết và Chương IV- Quy trình thu; cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT có quy định hồ sơ gửi đến cơ quan BHXH chỉ gồm 01 bộ và những biểu do đơn vị lập, cơ quan BHXH thực hiện lưu trữ, không trả lại đơn vị sử dụng lao động.

  Hiện nay, cơ quan BHXH tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và ký hợp đồng chuyển phát thủ tục hành chính BHXH, BHYT, BHYT qua hệ thống chuyển phát của Bưu điện tỉnh Lào Cai. Vậy căn cứ xác nhận việc đơn vị đã nộp hồ sơ của cho cơ quan BHXH như sau:

  -  Đối với hổ sơ giao dịch điện tử, khi đơn vị thực hiện kê khai thông tin của đơn vị, nhập thông tin của người lao động từ các tờ khai của người lao động, lập danh sách người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, ký bằng chữ ký số trên hồ sơ và gửi đến cơ quan BHXH nơi đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN (qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc Cổng giao dịch của tổ chức I-VAN). Trong trường hợp hồ sơ hợp pháp hợp lệ, Hệ thống quản lý thông tin của cơ quan BHXH tự động gửi thông báo xác nhận nộp hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị hoặc gửi cho tổ chức I-VAN để gửi cho đơn vị.

  Như vậy đơn vị sẽ nhận thông báo xác nhận đã  nộp hồ sơ điện tử tại tài khoản giao dịch của đơn vị đã đăng ký với cơ quan BHXH mà không cần phải  nhận thêm giấy xác nhận đã nộp hồ sơ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan BHXH.

  - Trong trường hợp đơn vị gửi hồ sơ giấy thông qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện tỉnh Lào Cai ( đơn vị do BHXH tỉnh Lào Cai đã ký hợp đồng), đề nghị đơn vị lập Biên bản nộp hồ sơ qua Bưu điện (Mẫu 01-BHBĐ) chi tiết và thực hiện lưu giữ 01 bản có chữ ký nhận của nhân viên Bưu điện để làm căn cứ đối chiếu tránh thất lạc hồ sơ.

  1 2 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1